Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 22864221
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Авiацiйно-транспортне пiдприємство "Артем-Авiа"
Дата, на яку складено інформацію: 27.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися