Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 03.03.2011
Дата публікації 03.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАЦIЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АРТЕМ-АВIА"
Юридична адреса* 04050 М.КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10
Керівник* Пiхно Олександр Олегович - Голова правлiння. Тел: 0444832019
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Відкрите акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа" (код за ЄДРПОУ 22864221). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 239-90-85. Електронна поштова адреса – artemavia@artem.ua. Додаткова сторінка в мережі Інтернет для розкриття інформації не використовується. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 03.03.11р. Шмакова Алевтина Іванівна звільнена з посади голови ревізійної комісії за власним бажанням. Термін перебування на посаді – 8 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,00026%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Згідно з рішенням загальних зборів від 03.03.11р. Вертеленко Раїса Іванівна звільнена з посади члена ревізійної комісії за власним бажанням. Термін перебування на посаді – 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Згідно з рішенням загальних зборів від 03.03.11р. Одерій Тетяна Борисівна звільнена з посади члена ревізійної комісії за власним бажанням. Термін перебування на посаді – 8 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,10778%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Згідно з рішенням загальних зборів від 03.03.11р. Шмакова Алевтина Іванівна призначена на посаду ревізора терміном на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,00026%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Попередня посада - голова ревізійної комісії ВАТ “АТП “Артем-Авіа”.
3. Підпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Пiхно Олександр Олегович