Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.08.2011
Дата публікації 26.08.2011 09:04:18
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Пiхно Олександр Олегович - Директор. Тел: 0442399085
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
В зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до статуту товариства відбулися наступні зміни у складі посадових осіб.
На підставі Ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства", в зв’язку з наданими письмовими повідомленнями 26.08.11р. припинені повноваження двох членів наглядової ради, які представлені юридичною особою Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699). Володіє часткою в статутному капіталі – 51%. Термін перебування на посаді – 1 рік. Замість звільнених осіб на посади нікого не призначено.
Згідно з рішенням наглядової ради від 26.08.11р. Піхно Олександр Олегович звільнений з посади голови правління. Термін перебування на посаді – 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,01616%. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Згідно з рішенням наглядової ради від 26.08.11р. Зеленська Тетяна Петрівна звільнена з посади члена правління. Термін перебування на посаді – 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Згідно з рішенням наглядової ради від 26.08.11р. Разуменко Олександр Юрійович звільнений з посади члена правління. Термін перебування на посаді – 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Згідно з рішенням наглядової ради від 26.08.11р. Піхно Олександр Олегович призначений на посаду директора терміном на 3 роки. Попередня посада – голова правління ВАТ "АТП "Артем-Авіа". Володіє часткою в статутному капіталі – 0,01616%.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоди на розкриття паспортних даних.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пiхно Олександр Олегович