Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.08.2013
Дата публікації 22.08.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Разуменко Олександр Юрійович - Т.в.о. директора. Тел: 0442399085
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням наглядової ради від 22.08.13р. Піхно Олександр Олегович звільнений з посади директора за власним бажанням. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,016%. Термін перебування на посаді – 2 роки.
Згідно з рішенням наглядової ради від 22.08.13р. Разуменко Олександр Юрійович призначений на посаду тимчасово виконуючого обов’язки директора на термін до обрання директора. Часткою в статутному капіталі не володіє. Попередня посада – юрисконсульт ПрАТ "АТП "Артем-Авіа".
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоди на розкриття паспортних даних.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Т.в.о. директора Разуменко Олександр Юрійович