Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.06.2016
Дата публікації 27.05.2016 15:09:18
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10
Керівник* Разуменко Олександр Юрійович - Т.в.о. директора. Тел: (044) 239-90-85
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство "Авіаційно-транспортне підприємство "Артем-Авіа"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 червня 2016 року о 1500 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, кімн.413.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Про зміни в розподілі прибутку за результатами 2015 р.

Реєстрація учасників зборів з 1400 до 1445 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09.06.16р.

Проекти рішень з питань порядку денного розміщені на веб-сайті http://22864221.smida.gov.ua.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства (приймальня), а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – т.в.о. директора
Разуменко О.Ю.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 100 від 27.05.16р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Т.в.о. директора Разуменко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.05.2016
(дата)