Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.03.2010
Дата публікації 05.03.2010 10:10:03
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВIАЦIЙНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АРТЕМ-АВIА"
Юридична адреса* 04050 М.КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10
Керівник* Пiхно Олександр Олегович - Голова правлiння. Тел: 0444832019
E-mail* artemavia@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Загальних зборів від 04.03.10р. Смаль Станіслав Миколайович звільнений з посади члена Наглядової ради в зв’язку з перевиборами. Термін перебування на посаді – 7 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згідно з рішенням Загальних зборів від 04.03.10р. Єналєєв Віктор Михайлович звільнений з посади члена Наглядової ради в зв’язку з перевиборами. Термін перебування на посаді – 4 роки. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,824%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Згідно з рішенням Загальних зборів від 04.03.10р. юридична особа – Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699) призначена на посаду члена Наглядової ради терміном на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 51%.
Згідно з рішенням Загальних зборів від 04.03.10р. юридична особа – Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699) призначена на посаду члена Наглядової ради терміном на 5 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 51%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Пiхно Олександр Олегович