Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 22864221
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 12/03/2004
Дата публікації 13/03/2004
Найменування емітента* В_дкрите акц_онерне товариство "Ав_ац_йно-транспортне п_дприємство "Артем-Ав_а"
Юридична адреса* 04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10
Керівник* Бойченко Вадим Васильович - Голова правл_ння
Контактна особа* Бойченко Вадим Васильович - Голова правл_ння, правл_ння. Тел: (044) 211-90-27
E-mail* н/д
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
22864221 12/03/2004 1 Головний бухгалтер Манаєнко Дмитро В_кторович 0 Зм_ни в_дбулися зг_дно наказу №104-К. Посадова особа непогашених судимостей за корислив_ та посадов_ злочини не має.
22864221 12/03/2004 0 Головний бухгалтер Доброва Св_тлана Леон_довна 0 Зм_ни в_дбулися зг_дно наказу №104-К. Посадова особа непогашених судимостей за корислив_ та посадов_ злочини не має.